UXmatters – Journey maps

UX en Service Design

Even de aandacht vestigen op een lang, maar erg goed artikel over journey maps, of customer journeys of hoe je ook maar wil noemen: Journey Maps: Not the End of the Story op “UX Matters”.

5 voorwaarden
In het artikel staan vijf voorwaarden om een journey mapping sessie te laten slagen en vijf redenen waarom het kan mislukken. De twee belangrijkste voorwaarden voor succes zijn voor mij:

  1. Een bedrijf moet de mindset hebben om vanuit UX te willen denken en te handelen.
  2. Er moet al kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de doelgroepen beschikbaar zijn, anders is er niets te ‘mappen’.

Samengevat: geen journey zonder data en voorbereiding.