UX – Renderen

UX en Service Design

Ik las een tijdje geleden de toespraak van Ramsey Nasr ter gelegenheid van het ITs festival in Amsterdam; ‘Trap het rendementsdenken van school’

Het is een prachtige toespraak, ik ben het er alleen niet mee eens. Ik denk namelijk dat voor een renderende economie je juist dit soort ‘nutteloze’ dingen moet leren. Niet als alternatief, maar als basis.

Innovatie

Het is al vaker gezegd: onze economie moeten het niet van de goedkope werkkrachten hebben, wij moeten juist creatief ‘innovatief’ zijn. Maar hoeveel kwaliteit het primair en voortgezet onderwijs ook hebben, ik zie te weinig aandacht voor creatief leren denken en werken. 

Mijn dochter leerde bijvoorbeeld wel om een woordweb te gebruiken, maar ze werd op de vingers getikt omdat ze het niet deed ‘zoals het hoorde’. Dat klopte, ik had haar geleerd dat niet elk woord keurig vanuit het midden ontstaat en er ook andere verbanden te trekken zijn. Ik had haar leren brainstormen..  

Stap voor stap imiteren

Hoezeer ik het hedendaags onderwijs ook waardeer, de meeste creatieve opdrachten zijn nog steeds niets anders dan het stapsgewijs namaken van een voorbeeld. Erg jammer, want zo leer je kinderen wel de moeilijkheden van het uitvoeren maar niet de mogelijkheden van het ontdekken.  

Geen wonder dat voor veel mensen ‘creativiteit’ en ‘hobby’ dezelfde betekenis hebben. En geen wonder dat ze later dan ook met die blik naar creatief innovatief werk kijken!  

image

Dat is niet alleen jammer, dat is ook duur. Want het vaderdagcadeau van vroeger wordt de productontwikkeling van later: er is maar ruimte voor één idee waar vervolgens angstvallig aan wordt vastgehouden. 

Juist dat altijd maar door ontwikkelen in dezelfde richting, zonder ooit de oorspronkelijke aanname te toetsen, is een enorme kostenpost in het bedrijfsleven. En dan nog eentje die vaak als succes wordt opgevoerd ook!

Omgaan met onzekerheid

Experimenteren, richting zoeken, nieuwe vormen ontdekken, niet bang zijn van waar je uit gaat komen; ik heb dat allemaal op de kunstacademie geleerd. Ik gebruik het nu in de ICT.

Ik kan mij dan ook werkelijk kwaad maken om het onbegrip en het gemak waarmee alles wat met creativiteit te maken heeft, momenteel wordt weggezet als ‘een linkse hobby’. Niks geen linkse hobby, het is een keiharde competentie die je moet hebben om goede producten te maken. Daarom heb ik als tekenaar én als UX designer deze welgemeende adviezen voor iedereen: 

  • Doe eens gek
  • Geef toe dat je niet alles weet
  • Bedenk meer dan een oplossing 
  • Test je aannames
  • Durf werk weg te gooien. 

Het zal gegarandeerd renderen.