UX – Storymapping

UX en Service Design

Ik ben momenteel veel bezig met storymapping. Dit is een mooie vorm om in teamverband wensen en oplossingen in kaart te brengen. Zie het als een backlog waarbij horizontaal wensen op procesniveau worden geordend en vertikaal de prioriteit wordt aangegeven. Zo’n storymap komt er dan zo uit te zien:

De sessie

  1. Ten eerste; gebruik zoveel mogelijk de user story vorm: Als {doelgroep} wil ik {dit kunnen doen} om {dat te bereiken}.
  2. Definieer de doelen die je wil bereiken
  3. Omschrijf per doel de activiteiten om die doelen ook te bereiken. Orden die horizontaal op chronologische volgorde. Voorbeeld: wanneer je schoenen wil kopen, wil je eerst schoenen bekijken en vervolgens bestellen.
  4. Splits de activiteiten weer verder op in deeltaken, bijvoorbeeld ‘de schoen bekijken’, ‘kleuren vergelijken’, ‘de maat checken’, ‘prijs beoordelen’, enzovoort. Al deze taken zijn kleine user stories.

Prioriteiten

Alle taken (de gele briefjes in mijn tekening) vormen de uiteindelijke backlog. Het enige wat je nu nog moet doen is je Minimal Viable Product bepalen. Dat doe je zo:

  1. Orden alle taken naar beneden toe op prioriteit, de belangrijkste bovenaan
  2. Trek een horizontale streep onder alle user stories die absoluut nodig zijn om je eerste versie van het product op te leveren: dat is je MVP.
  3. Daaronder kun je nog meer onderverdelingen maken; dat worden je latere releases, al kan het natuurlijk zijn dat prioriteiten daar nog flink gaan schuiven. Hier kom je dus later op terug.

Dat is het.. mooi he? Ik ben erg tevreden met deze methode. De storymap is voor mij de inhoudelijke verbinding tussen UX en backlog. Er zou veel meer gebruik van moeten worden gemaakt.