Deployment

Tja, wat is deployment? Volgens de Wikipedia is het ‘all of the activities that make a software system available for use’. Een andere beschrijving van ‘iets deployen’ is ook wel ‘het over de schutting gooien’. Vandaar dat ik mij dit keer voor de cartoon beperkt heb tot een accurate weergave van het proces:
deployment